Paieška tinklapyje:
 

Skraidymo mokykla malūnsparnių pilotams

 Gyrocopter Calidus in flight training school MTOsport training
Nori išmokti skristi malūnsparniu? Skraidymo mokykla „Žmogus paukštis“ ruošia ultralengvųjų orlaivių - malūnsparnių (kitaip dar vadinamų autožyrais) pilotus bei instruktorius. Papildomai galime pasiūlyti ir daugiau paslaugų: AutoGyro GmbH malūnsparnių pardavimas, techninis aptarnavimas, registravimas, pažintiniai-mokomieji skrydžiai. 
Norime patikslinti, kad malūnsparnis ir sraigtasparnis yra skirtingi orlaiviai, nors daug kas juos painioja.
Teorinės dalies kursai ir mokomieji skrydžiai vykdomi pagal individualų tvarkaraštį, Rojūnų aerodrome (EYRO)

Priėmimo tvarka
Kandidatai į mokymo įstaigą priimami ne jaunesni kaip 15 metų, savarankiški skrydžiai gali būti atliekami nuo 16 metų.
Prieš pradedant praktinius skrydžius, kandidatai privalo turėti galiojantį vairuotojo medicinos sveikatos pažymėjimą (arba aviacinės medicinos sveikatos pažymėjimą).

Teorijos kursas
ULO pilotų teorinio mokymo programa (63 val.) apima šiuos dėstomus dalykus:
oro teisė, meteorologija, bendrosios žinios apie orlaivį, navigacija, aeodinamika, radijo ryšys, žmogaus galimybės ir jų ribos, skrydžio charakteristikos ir planavimas, skrydžio proced
ūros,bendroji skrydžių sauga.
 
Malūnsparnio piloto praktinio mokymo programa
ULO-malūnsparnio piloto mokymo programą (26 val. ) sudaro šie pratimai:Pažintinis skrydis; horizontalus skridimas, vairų funkcijos; posūkiai su posvyriu iki 15º; posūkiai su posvyriu iki 45º; kilimas, skrydis ratu, tūpimas; parašiutavimo režimai; neteisingo tūpimo apskaičiavimo ir tūpimo koregavimas; aikštelės pasirinkimas iš oro ir jos įvertinimas bei panaudojimas; avarinio tūpimo mokymas; tūpimas su šoniniu vėju; skrydis su uždengtais prietaisais; patikrinimas prieš pirmą savarankišką skridimą; savarankiškas skrydis ratu; tūpimo apskaičiavimo mokymasis; 100 km. navigacinis skrydis su nutūpimu , 200 km. navigacinis skrydis su nutūpimu, 100 km. savarankiškas navigacinis skrydis su nutūpimu. 

Malūnsparnio instruktoriaus kvalifikacija
Sąlygos ir reikalavimai pretendentui:
- 18 metų amžius (minimalus);
- yra išskraidęs min. 300 val., iš jų 200 val. dviviečiais malūnsparniais kaip orlaivio vadas;
Teorinio mokymo programa instruktoriams yra 12val. ULO-malūnsparnio piloto instruktoriaus praktinio rengimo programa minimaliai trunka 6 val. 40 min.   

Malūnsparnio piloto parengimo programos vykdymo lengvatos
ATPL, CPL, PPL, karo lakūno lėktuvais ir sraigtasparniais galiojančių licencijų turėtojams praktinio rengimo programa gali būti sutrumpinta, bet ne mažiau kaip 14 valandų praktinio rengimo ir ne mažiau kaip 20 valandų teorinio mokymo. Pilotams, turintiems galiojančią sklandytojo licenciją teorinė ir praktinė mokymo programa gali būti sumažinta, tačiau ne mažiau kaip 20 valandų praktinio rengimo ir ne mažiau kaip 30 valandų teorijos mokymo.

Mokomieji orlaiviai
Praktinio mokymo programa atliekama sertifikuotais dviviečiais malūnsparniais: atviro tipo MTOsport, uždaro tipo Calidus
Mokymo programa gali būti vykdoma ir studentų malūnsparniais:MT-03, MTO-sport, Calidus, Cavalon.

Egzaminai
Teorijos egzaminai laikomi ULOPF. Teorijos egzaminus leidžiama laikyti, jei pretendentas baigė programos teorinę dalį ULOPF akredituotoje mokymo įstaigoje ir pateikė tai įrodantį dokumentą. Visi teorijos egzaminai turi būti pradėti laikyti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teorinės dalies baigimo ir išlaikyti per 12 mėnesių nuo pirmojo egzamino laikymo datos.  Teorijos egzaminas bus išlaikytas, jeigu pretendentas teisingai atsakys ne mažiau kaip į 75% pateiktų testo klausimų. Laikyti teorijos egzaminą leidžiama ne daugiau kaip keturis kartus.
Pretendentų praktinius gebėjimus tikrina ULOPF skirtas egzaminuotojas. Praktinių gebėjimų egzaminas laikomas tuo ULO, kuriuo pretendentas buvo mokomas. Praktinių gebėjimų egzamino trukmė – ne mažiau kaip 35 min. Praktinių gebėjimų egzamino laikymų skaičius neribojamas. Jį būtina išlaikyti per 6 mėnesius po praktinio mokymo programos baigimo. Nelaikius egzamino ilgiau nustatyto termino, tikrinami pretendento praktiniai gebėjimai ir remiantis patikrinimo rezultatais kartojama visa mokymo programa arba jos dalis. 

ULO piloto licenzija
ULOPF prezidentas išduoda licenciją pretendentams, baigusiems teorijos bei praktinį rengimą mokymo įstaigoje ir išlaikiusiems ULOPF teorijos ir praktinių gebėjimų egzaminus. Licencija galioja 5 metus ir pratęsiama, jei pilotas per paskutinius 12 mėnesių skraidė ne mažiau kaip 5 val., iš kurių 2 val. maršrutu iš vieno punkto į kitą ir egzaminuotojas atliko praktinių įgūdžių patikrinimą (ne daugiau kaip 120 dienų iki licencijos galiojimo pabaigos).


Daugiau informacijos:
Tel. +370 620 21777
info@zmoguspaukstis.lt  

Svetainė apie malūnsparnius: www.malunsparnis.lt